Wykaz podręczników i programów nauczania

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
OBOWIĄZUJĄCY UCZNIÓW KLASY I
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W KRYNICY-ZDROJU
IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NOWYM SĄCZU

(czytaj więcej)


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
OBOWIĄZUJĄCY UCZNIÓW KLASY I
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W KRYNICY-ZDROJU
IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NOWYM SĄCZU

(czytaj więcej)


Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/18
obowiązujący uczniów klas II i III
w Branżowej Szkole I Stopnia w Krynicy-Zdroju

Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

RELIGIA
Ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek
Na drodze do dojrzałej wiary
Jedność; nr dop. 536/2012

JĘZYK POLSKI
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski
Zrozumieć świat – zrozumieć człowieka.
WSiP; nr dop. 463/2012/2014; 703/2012/2014

JĘZYK ANGIELSKI
Paul Radley, Daniela Simsona, Małgorzata Wieruszewska
New Horizons 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
New Horizons 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Oxford University Press; nr dop. 297/1/2010; 297/2/2010

HISTORIA
Krzysztof Gutowski, Rafał Dolecki, Jędrzej Smoleński
Po prostu historia. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy.

WSiP; nr dop. 558/2012

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Marek Grondas, Janusz Żmijski
Po prostu WOS. Podręcznik do WOS dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
WSiP; nr dop.  531/2012

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Piotr Krzyszczyk
Podstawy przedsiębiorczości. Ciekawi świata
Operon; nr dop. 465/2012

GEOGRAFIA
Izabella Łęcka, Mirosław Mularczyk
Geografia. Po prostu. Podręcznik. Zakres podstawowy.
WSiP; nr dop. 511/2012/2014

BIOLOGIA
Krzysztof Spalik, Karolina Archacka, Rafał Archacki, Joanna Stocka
BiologiaPo prostu. Podręcznik. Zakres podstawowy.
WSiP; nr dpo.  532/2012/2014

CHEMIA
Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk
Chemia. Po prostu. Podręcznik. Zakres podstawowy.
WSiP; nr dop. 523/2012

FIZYKA
Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Po prostu. Fizyka
WSiP; nr dop. 515/2012

MATEMATYKA
Leokadia Wojciechowska, Maciej Bryński, Karol Szymański
Matematyka do zasadniczych szkół zawodowych
WSiP; nr dop. 580/2012

INFORMATYKA
Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski
„Ciekawi świata”. Podręcznik. Zakres podstawowy
Operon; nr dop. 474/1/2012

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Bogusława Breitkopt, Mariusz Cieśla
Po prostu EDB. Podręcznik. Poziom podstawowy
WSiP; nr dop. 500/2012


Szkolny zestaw programów nauczania realizowanych
w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II i III
w Branżowej Szkole I Stopnia w Krynicy–Zdroju
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Lp.
Numer programu
Nazwa programu
1.
ZSZ Krynica 01/14/15
Religia: „Żyć, aby wierzyć i kochać”
2.
ZSZ Krynica 02/14/15
Język polski: J. Pakulska – „Zrozumieć świat” program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej
3.
ZSZ Krynica 03/14/15
Język angielski: Program nauczania języka angielskiego dla czwartego etapu edukacyjnego
4.
ZSZ Krynica 04/14/15
Wiedza o społeczeństwie: M. Grondas, J. Żmijski – „WOS. Po prostu”  program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy
5.
ZSZ Krynica 05/14/15
Historia: J. Smoleński – „Po prostu historia. Wiek XX” program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy
6.
ZSZ Krynica 06/14/15
Podstawy przedsiębiorczości: P. Krzyszczyk – „Ciekawi świata” program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
7.
ZSZ Krynica 07/14/15
Geografia: I. Łęcka, M. Mularczyk – „Geografia. Po prostu” program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
8.
ZSZ Krynica 08/14/15
Biologia: K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka „Biologia. Po prostu” program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
9.
ZSZ Krynica 09/14/15
Chemia: H. Gulińska, K. Kuśmierczyk „Chemia. Po prostu” program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
10.
ZSZ Krynica 10/14/15
Fizyka: R. Rozenbajgier, E. Misiaszek
ZamKor
 Fizyka i astronomia program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
11.
ZSZ Krynica 11/14/15
Matematyka: M. Bryński, K. Szymański „Matematyka do zasadniczej szkoły zawodowej”
12.
ZSZ Krynica 12/14/15
Informatyka: W. Kranas Program nauczania informatyki- IV etap edukacji. Poziom podstawowy.
13.
ZSZ Krynica 13/14/15
Edukacja dla bezpieczeństwa: B. Breitkopt, M. Cieśla „Po prostu. Edukacja dla bezpieczeństwa”. Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej
14.
ZSZ Krynica 14/14/15
Wychowanie fizyczne: J. Harenda, M. Schubert- Woziwodzka. Program nauczania fizycznego dla czwartego etapu edukacji

 ♦