Pedagog

W szkole zatrudniony jest pedagog mgr Paulina Widlak, która jest do Państwa dyspozycji w każdy wtorek i środę w gabinecie nr 39 w godzinach: 8.30 – 13.00.
Pedagog szkolny w szczególności:
  • Rozpoznaje warunki, w ścisłej współpracy z wychowawcami klas, życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi.
  • Organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych.
  • W uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym.
  • Wspiera działania opiekuńczo – wychowawcze nauczycieli, wynikające z programu wychowawczego szkoły.
  • Prowadzi i koordynuje działania o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.
  • Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego, współpracuje z Policją, Strażą Miejską.