Rada Rodziców

          Skład Rady Rodziców Branżowej Szkoły I Stopnia

w Krynicy-Zdroju 

w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca – p. Bożena Broda

Z- ca przewodniczącej – p. Jadwiga Święs

Sekretarz – p. Anna Główczyk

Skarbnik – p. Maria Święs

Członkowie:

 p. Katarzyna Jarzębak

p. Magdalena Nosal

p. Beata Romaniak

p. Karolina Rydzanicz