Rada Rodziców

          Skład Rady Rodziców Branżowej Szkoły I Stopnia

w Krynicy-Zdroju 

w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – p. Kinga Mizerska

Z-ca przewodniczącej – p. Elżbieta Matuła

Sekretarz –  p. Bożena Pawłowska

Skarbnik – p. Bożena Broda

Członek – p. Angelika Smoleń

Członek – p. Wincenty Franczyk