Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22

 

Przewodnicząca – Elżbieta Stankiewicz

Wiceprzewodnicząca – Violetta Romaniak

Wiceprzewodniczący – Zbigniew Małkowski

Sekretarz – Marta Hajduga

Skarbnik – Joanna Hełmecka

 

Członkowie Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22

Katarzyna Jarzębak

Jadwiga Święs

Katarzyna Gruca

Katarzyna Dziedziak

Krystyna Lorek

Urszula Szymczyk

Agnieszka Flasińska

Katarzyna Kożuch

Elżbieta Wnęk

Renata Trojanowicz

Marta Galant

Sabina Augustyńska

Monika Czech

Marta Prusak

Monika Goryl

Lidia Gruca

Wioletta Lelito

Krystyna Jojczyk

Barbara Juruś

 

·