Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego   – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  • Ferie zimowe: 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. – województwo małopolskie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
  • Wiosenna przerwa świąteczna:  9 – 14 kwietnia 2020 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  26 czerwca 2020 r.
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  • Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2019/20

  • 31 października 2019 r.
  • 2 stycznia 2020 r.