Kalendarz szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego   – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  • Ferie zimowe: 17 – 30 stycznia 2022 r. – województwo małopolskie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
  • Wiosenna przerwa świąteczna:  14 – 19 kwietnia 2022 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  24 czerwca 2022 r.
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  • Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2021/22

Dni ustawowo wolne:

– 1 listopada 2021 r. – Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek)

– 11 listopada 2021 r. – Narodowe Święto Niepodległości (czwartek)

– 6 stycznia 2022 r. – Trzech Króli (czwartek)

– 3 maja 2022 r. – Święto Konstytucji 3 Maja (wtorek)

– 16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało (czwartek)

Dodatkowe dni wolne:

– 14 października 2021 r. (czwartek)