Oferta edukacyjna


O przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia w Krynicy-Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy spełniają wymogi zdrowotne umożliwiające naukę w wybranym zawodzie.

Uczniowie w trakcie 3-letniego okresu nauki są zatrudniani jako młodociani pracownicy i otrzymują wynagrodzenie za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres nauki wlicza się do stażu pracy i jest zakończony egzaminem czeladniczym. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.

Jesteśmy szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej, nie pobieramy czesnego, a nauka u nas jest bezpłatna.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach dopołudniowych – klasa I trzy dni, klasa II i III dwa dni w tygodniu, w profesjonalnie wyposażonych klasopracowniach. Przyznajemy dwa razy w roku stypendia za wysokie wyniki w nauce i za 100% frekwencję. Opłacamy miesięczne turnusy zawodowe i zwracamy koszty związane z dojazdem.


KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

♦  kelner – nowość!

♦  pracownik obsługi hotelowej – nowość!

♦  fotograf – nowość!

♦  monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – nowość!

♦  piekarz – nowość!

♦  ślusarz – nowość!

♦  blacharz samochodowy – nowość!

♦  sprzedawca

♦  kucharz

♦  cukiernik

♦  fryzjer

♦  murarz-tynkarz

♦  betoniarz-zbrojarz

♦  monter sieci i instalacji sanitarnych

♦  mechanik pojazdów samochodowych

  elektromechanik pojazdów samochodowych

♦  elektryk

♦  stolarz

♦  cieśla


Dlaczego warto uczyć się u nas?

 • Uzyskasz tytuł czeladnika, po 3 latach pracy w zawodzie.
 • Zdobędziesz konkretny zawód, który umożliwi Ci znalezienie pracy.
 • Przygotujesz się do założenia i prowadzenia własnej firmy.
 • Zapewniamy naukę zawodu w realnych warunkach pracy,
  a nie w szkolnych warsztatach.
 • Otrzymasz wynagrodzenie za praktyczna naukę zawodu.
 • Nie pobieramy czesnego, a nauka u nas jest bezpłatna.

Co nas wyróżnia?

 • Będziesz mieć możliwość uczestniczenia w bezpłatnych
  kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 • Poznasz ciekawe miejsca w kraju i w Europie.
 • Raz w roku szkolnym wyjeżdżamy na kilkudniową,
  zagraniczną bezpłatną wycieczkę.
 • Będziesz mógł skorzystać z nowoczesnej pracowni komputerowej
  oraz z nowo wyposażonej sali fitness.
 • Uczymy w branżach poszukiwanych na rynku pracy.
 • U nas zdobędziesz zawód i spotkasz wspaniałych ludzi.