Monthly Archives: | październik, 2020

30

paź,2020

„Szkoła pamięta”

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Tegoroczna edycja akcji, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, koncentrowała się przede wszystkim na działaniach wirtualnych i multimedialnych. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem panią Pauliną Widlak opracowali prezentację multimedialną poświęconą miejscom pamięci, znajdującym się w Krynicy- Zdroju oraz ważnym postaciom lokalnej historii. Prezentacja została wykorzystana podczas zdalnych zajęć z wychowawcą.

24

paź,2020

Do 8 listopada br. nauczanie w trybie zdalnym

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art.[…]

16

paź,2020

Od 19.10.2020 r. rozpoczynamy zdalne nauczanie

Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Powiat nowosądecki jest w strefie czerwonej, dlatego też od 19 października br. w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym. Ograniczeniem nie będą objęci młodociani pracownicy, będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

6

paź,2020

Mój głos jest ważny !

Dzisiaj w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każda klasa zgodnie z Regulaminem zgłosiła do Rady SU po dwóch kandydatów. W tym roku ze względu na epidemię zrezygnowaliśmy z kampanii wyborczej. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartach. – „Wybory te to możliwość, by wypowiedzieć się w ważnej dla nas sprawie, dzięki nim będziemy mieć wpływ na rzeczywistość szkolną. To także[…]