Nauczyciele


·

KADRA PEDAGOGICZNA


 

Język polski

 • mgr Agata KRÓL-MIREK

 • mgr Małgorzata BARON

Historia

 • mgr Piotr SZKROBUT

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Piotr SZKROBUT

Język angielski

 • mgr Janina SIEDLARZ

Matematyka

 • mgr inż. Ewa TALANDA 

Fizyka

 • mgr Jerzy SOWA

Biologia

 • mgr Maciej GŁĄB

Podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Beata SKRABSKA

Informatyka

 • mgr Renata BUKOWSKA-LELITO

Wychowanie fizyczne

 • mgr Angelika STOIŃSKA

 • mgr Arkadiusz ŚLIWA

 • mgr Damian SOBOLEWSKI

Religia

 • ks. mgr Piotr MIKULSKI

Pedagog

 • mgr  Paulina WIDLAK

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Piotr SZKROBUT