Nauczyciele


·

KADRA PEDAGOGICZNA


 

Język polski

 • mgr Agata Król-Mirek

 • mgr Irena Studzińska

Historia

 • mgr Piotr Szkrobut

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Piotr Szkrobut

Język angielski

 • mgr Janina Siedlarz

Matematyka

 • mgr inż. Ewa Talanda 

Fizyka

 • mgr Jerzy Sowa

Biologia

 • mgr Elżbieta Zięba

Chemia

 • mgr Elżbieta Zięba

Geografia

 • mgr Renata Bukowska-Lelito

Podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Adrian Janusz

Informatyka

 • mgr Jerzy Sowa 

 • mgr Renata Bukowska-Lelito

Wychowanie fizyczne

 • mgr Angelika Stoińska

 • mgr Kamil Kiczka

 • mgr Damian Sobolewski

 • dr Dominik Jazic

Religia

 • ks. mgr Dominik Stolarz

Pedagog

 • mgr  Paulina Widlak

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Piotr Szkrobut

·