Sekretariat

Sekretariat szkoły jest czynny codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.


mgr Paulina Jagiełło – sekretarka

  • sprawuje pieczę nad mieniem szkoły znajdującym się w sekretariacie
  • udziela informacji w zakresie działalności szkoły
  • sprawuje nadzór nad pieczęciami szkolnymi
  • dba o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolne
  • przestrzega procedur z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych
  • sporządza sprawozdania SIO i ZUS i GUS
  • załatwia inne sprawy zlecone przez dyrektora szkoły lub wynikające z obowiązujących przepisów