4

09,2019

„TO JEST MOJE MIEJSCE-TO JEST MÓJ DOM”

W pierwszym tygodniu nauki w naszej szkole odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty programu Erasmus+ „To jest moje miejsce-to jest mój dom”. Projekt realizowany był przez uczestników 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Lanckoronie oraz podopiecznych Stowarzyszenia Tavo Europa.

Podczas zajęć prowadzonych przez panią Paulinę Widlak poznaliśmy główne założenia i rezultaty tego projektu, a także prześledziliśmy wydarzenia wymiany młodzieżowej. Dowiedzieliśmy się, że  projekt był poświęcony kulturze, naturze, tradycjom i rękodziełu Polski i Litwy. Udział w projekcie miał istotny wpływ na młodzież w nim uczestniczącą, podniósł ich wiedzę, umiejętności i kompetencje.  Dzięki realizacji projektu młodzież rozwinęła swoje zainteresowania i  umiejętności manualne.

My z kolei podczas tych zajęć poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat projektów programu Erasmus+, każdy z nas otrzymał gadżety promocyjne związane z projektem.Comments are closed.