1

06,2022

Jak zdobyć dobrą pracę?


„Wejście na rynek pracy” to warsztaty, w których udział wzięli uczniowie klas trzecich, a przeprowadzili je pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Krynicy-Zdroju: Katarzyna Gawęcka doradca zawodowy oraz Jarosław Michalik pośrednik pracy. Rynek pracy wciąż się zmienia. Znikają niektóre zawody, pojawiają się nowe. Ci, którzy chcą się czuć bezpiecznie na rynku pracy muszą być wciąż otwarci na nowe wyzwania i konieczność ciągłego rozwoju. Wejście na rynek pracy nie jest łatwe, dlatego aktywne poszukiwania to oczywiście jeden z najważniejszych aspektów w walce o pracę przyszłości.  Dzięki tym zajęciom nasze koleżanki i koledzy poszerzyli swoją wiedzę na temat: metod poszukiwania zatrudnienia i sposobu sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zapoznali się także z przebiegiem rozmów kwalifikacyjnych, elementami autoprezentacji oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawców wobec kandydatów.


 

Comments are closed.