Daily Archives: | czerwiec 2nd, 2022

2

cze,2022

Egzamin czas zacząć…

Nasze koleżanki i koledzy tuż przed częścią pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.[…]